Unijne przyklepane

Urzędnicy otwierają szampana. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął dwie uchwały, dzięki którym gmina może przystąpić w 2018 roku do realizacji dwóch istotnych projektów. Dofinansowanie z zewnątrz to prawie 1,6 mln zł.

Gmina Chełm znalazła się w ścisłej dziesiątce listy gmin z województwa lubelskiego, które otrzymały dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
– Chodzi o projekt „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczali ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych”. W ramach niego wykonana zostanie sieć wodociągowa w Pokrówce, 129 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Srebrzyszczu – wymienia Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm.
Całkowita wartość zadania to 2.568.782,13 zł, w tym dotacja z zewnątrz to 1.349.819 zł.
Kolejne 247.646,95 zł środków unijnych trafi na zadanie z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego – w rankingu gmina Chełm zajęła 14. miejsce. Dzięki dotacji zmodernizowana zostanie świetlica wiejska w Zagrodzie (całkowita wartość projektu to 384.192,22 zł). Projekt zakłada gruntowną przebudowę obiektu, w tym wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz montaż pompy ciepła.
Oba zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku.  (pc)