Unijny rarytas

Na awersie prostokątnej monety znajduje się popiersie króla Zygmunta II Augusta

25 czerwca NBP wprowadził do obiegu nową srebrną monetę o nominale 20 złotych „450. rocznica unii lubelskiej”. Jej premierowy pokaz miał miejsce w Lublinie w krużgankach bazyliki oo. Dominikanów.


Na awersie monety został umieszczony wizerunek króla Zygmunta II Augusta według Jana Matejki. Na rewersie znajdują się: herb Zygmunta II Augusta, cytat z dokumentów sejmu unijnego: „Wolni do wolnych, równi do równych” oraz fragment obrazu Marcella Bacciarellego „Unia lubelska”. Srebrna moneta upamiętnia obchodzoną w tym roku 450. rocznicę unii lubelskiej.

Na sejmie unijnym w Lublinie, obradującym od stycznia do sierpnia 1569 roku, podjęto decyzje, które zaowocowały powstaniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ukształtowały geopolityczną strukturę Europy Środkowo-Wschodniej na ponad 200 lat. Na ten dorobek złożyło się kilka ważnych aktów państwowych.

Przede wszystkim 1 lipca 1569 roku zawarto unię polsko-litewską, która tworzyła nowe państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów, nie likwidując dotychczas istniejących: Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Waga monety to 28,28 g. Nakład wynosi 15 000 egzemplarzy. Projektantem numizmatu jest Sebastian Mikołajczak. Cena emisyjna monety, o wyjątkowym, bo prostokątnym kształcie to 200 zł., jest dostępna w lubelskim oddziale NBP i poprzez zakupy w Internecie. (EM.K.)