Jak uniknąć wysokiego podatku przy sprzedaży niedoszacowanych lub nabytych nieodpłatnie gruntów? Część druga

W poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało co wpływa na wysoki podatek w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej nieodpłatnie, lub takiej, której wartość nabycia była niedoszacowana.

Rozpoznanie wartości początkowej w wartości rynkowej

Wartość początkową składników majątku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą stanowi, co do zasady, cena ich nabycia. W omawianym w poprzedniej części poradnika przykładzie (gdy wartość początkowa nieruchomości była niedoszacowana, lub też jeśli został nabyta w sposób nieodpłatny-w spadku, jako darowizna etc.) korzystniejsze będzie dla inwestora rozpoznanie wartości początkowej wartości rynkowej z dnia nabycia nieruchomości. Oczywiście zasada ta ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy umowa przekazania nie określa wspomnianej stawki w niższej wartości – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

Jak ustalić wartość rynkową?

Niestety ustawodawca nie zawarł w przepisach o podatkach dochodowych konkretnych wytycznych, które miałby pomóc przy ustalaniu wartości rynkowej danej nieruchomości. Dlatego w praktyce przyjmuje się, że jest ona ustalana na podstawie cen rynkowych, jakie stosowane są w obrocie rzeczami lub też prawami tego samego gatunku i rodzaju – przy szczególnym uwzględnieniu stanu, stopnia zużycia i miejsca odpłatnego zbycia. Warto także mieć na uwadze, że kwestionowanie wyceny przez organy podatkowe jest bardzo częstą praktyką. Dlatego wielu inwestorów decyduje się na zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego rzeczoznawcom.

Darowizna

Podatnik nabywa grunt lub prawo użytkowania wieczystego gruntu w darowiźnie. Powstaje u niego w konsekwencji przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw. Wartość pieniężna nabytych w sposób nieodpłatny rzeczy lub praw powinna zostać określona na postawie cen rynkowych, jakie stosowane są w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku – przy szczególnym uwzględnieniu stanu, stopnia zużycia i miejsca odpłatnego zbycia. W myśl przepisów o PIT zwolniona z obowiązku odprowadzenia podatku od nieodpłatnych przysporzeń majątkowych (czyli od spadków i darowizn) jest najbliższa rodzina darczyńcy, czyli małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (dziadkowie, rodzice), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie. Ta tak zwana „I grupa podatkowa” zostanie całkowicie zwolniona z omawianej daniny na rzecz fiskusa jeśli, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłoszą oni nabycie własności praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Saveinvest Sp. z o.o.