Upadek Samopomocy Chłopskiej

Sąd w Świdniku ogłosił upadłość Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żółkiewce. – Jej majątek to 0,7 ha gruntów rolnych, ornych i łąk, w tym częściowo zabudowanych. Zgłosiliśmy do sądu wierzytelności w wysokości 137 tys. zł, jakie zalega nam GS – mówi Wojciech Kaczmarczyk, wicewójt Żółkiewki.

24 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, ogłosił upadłość Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żółkiewce. Spółdzielnia prowadziła m.in. kilka sklepów, w Żółkiewce, Olchowcu i Wierzchowinie, te nie wytrzymały jednak konkurencji. – Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie przez sędziego komisarza masy upadłości wyznaczonego przez wyżej wymieniony sąd, któremu zgodnie z prawem gmina Żółkiewka zgłosiła wierzytelności w wysokości 137 tys. zł z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości – mówi Wojciech Kaczmarczyk, wicewójt Żółkiewki. – Decyzje dotyczące pozostałego majątku Spółdzielni i zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli będą podejmowane przez sędziego komisarza po zakończeniu postępowania upadłościowego – dodaje. W sumie GS w Żółkiewce posiadał 0,736 ha gruntów rolnych, ornych i łąk, w tym częściowo zabudowanych. Poprosiliśmy mailem o komentarz w sprawie władze Spółdzielni, ale nikt nie odpisał. (kg)