Upamiętnili wybory sprzed 30 lat

Symboliczną uchwałą Rada Miasta Lublin upamiętniła 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych.


– Doceniając zasługi samorządowców od pierwszej do obecnej kadencji oraz ich wkład w rozwój miasta, Rada Miasta Lublin wyraża wdzięczność za pracę na rzecz wspólnego dobra. Dzięki waszemu zaangażowaniu Lublin jest dziś miastem nowoczesnym, stojącym na ścieżce stabilnego rozwoju – czytamy w projekcie uchwały, który w maju poparła lubelska rada miasta.

Pierwsze wolne wybory samorządowe w Polsce odbyły się 27 maja 1990 roku. Jak czytamy na łamach portalu dzieje.pl: „Senat przyjął pakiet ustaw samorządowych jeszcze w styczniu 1990 roku, a tzw. Sejm kontraktowy uchwalił je w marcu tego samego roku”. – Najważniejszą z nich była ustawa o samorządzie gminnym, uchwalona 8 marca 1990 r. Przewidywała ona wprowadzenie w miejsce istniejących w PRL rad narodowych rad gmin o znacznie większych uprawnieniach. Nowo wybrane rady gmin powoływały swoje władze wykonawcze: prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów – czytamy na dzieje.pl.

30 lat temu Polacy wybierali składy 2383 rad gmin, 145 rad miejskich w miastach do 40 tys. mieszkańców, 110 rad miejskich w miastach powyżej 40 tysięcy mieszkańców, 574 rad gminno-miejskich oraz 7 rad dzielnic Warszawy. Radnych wybierano w 47 997 okręgach wyborczych, z czego znaczna większość to okręgi jednomandatowe. W skali całego kraju zwyciężyły Komitety Obywatelskie „Solidarność”, które zdobyły 53,1 % głosów.

Co ciekawe, w Radzie Miasta Lublin pierwszej kadencji (1990-1994) zasiadał obecny wiceprzewodniczący rady – Leszek Daniewski (klub Krzysztofa Żuka). Aktualnie większość w RML (19 radnych) ma klub prezydenta Żuka. Tworzą go samorządowcy związani m.in. z PO i Wspólnym Lublinem. Opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości liczy 12 rajców.

Grzegorz Rekiel

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here