Uporządkują chaos?

Wizualizacja targu przy ul. Ruskiej – widok z lotu ptaka

Wraca temat uporządkowania targowego chaosu na Podzamczu. Na początek estetykę tego miejsca ma poprawić zarządca, spółka Miejska Korporacja Komunikacyjna. Miasto zapowiada też zmiany planu zagospodarowania rejonu całego Podzamcza.


– Potrzebujemy kompleksowego uporządkowania terenu Podzamcza. Poleciłem spółce MKK przygotowanie koncepcji – by zagospodarować ten teren już dziś. Teraz czekamy na uwagi osób prowadzących handel w tym miejscu, by móc rozpocząć prace – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Prezydent zaakcentował chęć współpracy ze spółką Lubelskie Dworce (podległą marszałkowi województwa) w kwestii poprawy estetyki i bezpieczeństwa rejonu dworca PKS. Dziś jego sąsiedztwo chluby raczej nie przynosi, a spór o pozbycie się tzw. dzikich targowisk wydaje się nierozwiązywalny. Miasto wybiera kompromisowe rozwiązanie.
– Chcemy, by targowisko działało lepiej. Działające w tym miejscu ok. 120 stoisk pozostanie w tej liczbie – mówi Karolina Gdulewicz, wiceprezes MKK, spółki córka miejskiej MPK.
Wstępne szacunkowe koszty renowacji rejonu targowiska wynoszą ok. 350 tys. zł. CH