Uprzedzić pomór świń

W związku z pojawieniem się na terenie województwa lubelskiego afrykańskiego pomoru świń, starosta Janusz Szpak zwołał posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Trudna sytuacja związana z wirusem afrykańskiego pomoru świń wciąż się rozwija, ostatnio ognisko choroby wykryto np. w Sobiborze w powiecie włodawskim, a wcześniej w powiecie radzyńskim. By zapobiec przedostaniu się zarazy na teren powiatu krasnostawskiego, starosta Janusz Szpak zwołał kilka dni temu posiedzenie tzw. Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele służb sanitarnych, komendanci krasnostawskiej straży pożarnej i policji, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Małgorzata Kalinowska, powiatowy lekarz weterynarii, przekazała zebranym informacje dotyczące zagrożeń amerykańskim pomorem świń. – W niedługim czasie ogłoszone zostanie rozporządzenie wojewody lubelskiego, które zablokuje obrót trzodą chlewną na terenie nowo wyznaczonych stref. Podczas spotkania omówiono także zadania dla poszczególnych służb, na wypadek gdyby strefa zagrożenia przesunęła się w kierunku granic naszego powiatu – informuje Sławomir Kamiński ze starostwa w Krasnymstawie. (k)