Uroczyście ślubowali

Pasowanie na ucznia SP nr 16 w Lublinie

W ubiegłym tygodniu w kolejnych lubelskich i świdnickich podstawówkach pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów.

Ślubowanie w SP nr 4 w Świdniku

W poniedziałek, 16 października, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie. Naukę w szkole, która od 1999 roku do września tego roku funkcjonowała jako samodzielne Gimnazjum nr 16, rozpoczęło 97 siedmiolatków w czterech klasach. – Obserwuję nasze pierwszaki i widzę, że doskonale sobie u nas w szkole radzą. Do ich dyspozycji jest świetlica w której wydawane są obiady, a także nowoczesne doskonale wyposażone pracownie w których mamy m.in. dwie interaktywne tablice. Dzieci korzystają również ze szkolnego basenu i pełnowymiarowych sal gimnastycznych – wylicza Ewa Barszcz, dyrektor SP nr 16.
Taka sama uroczystość odbyła się również w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdniku. W obecności rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły uczniowie z klasy I a i I b, których wychowawczyniami są Anna Lal i Halina Grudzińska, ślubowali, że będą dbać o dobre imię szkoły i klasy, zdobywać wiedzę, uczyć się, jak kochać ojczyznę i pracować dla jej dobra. Po tej przysiędze uczniowie zostali pasowani na uczniów. Na pamiątkę otrzymali upominki, ufundowane przez Urząd Miasta Świdnik. (EM.K.)