Uroczyście w Bończy

Owacją na stojąco publiczność nagrodziła występ Chóru Woskresienija z Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego w Równem na Ukrainie, który dał koncert w cerkwi w Bończy.

Uroczystość otworzył proboszcz parafii ks. Adam Weremijewicz, który przywitał gości, m.in. Annę Mróz – radną powiatu krasnostawskiego, Sławomira Kamińskiego – rzecznika powiatu, Małgorzatę Sapiechę – wójt Kraśniczyna, Józefa Mantykę – przewodniczącego rady gminy Kraśniczyn, a także duchownych prawosławnych, szefów krasnostawskich służb mundurowych i mieszkańców Bończy. Proboszcz podkreślił ważność tego typu spotkań, nie tylko z powodów duchowych i estetycznych, ale także ze względu na rozwój i promocję wielokulturowości powiatu. Wraz z chórem do Bończy przybył arcybiskup lubelski i chełmski Abel.
– Zabrzmiały wspaniale wykonane pieśni. Chór zachwycił wysokim poziomem artystycznym, zadziwił różnorodnością i niepowtarzalnością prezentowanych utworów. Pozostawiło to jak najlepsze, niezapomniane, duchowe i artystyczne wrażenia – opowiada rzecznik Kamiński. Na zakończenie koncertu ks. Adam złożył podziękowania za wspaniałą ucztę duchową dyrygentowi Aleksandrowi Odyńcowi. Wszyscy podkreślali, że mają nadzieję na kolejne spotkanie z muzyką cerkiewną w przyszłym roku. (k)