Urząd zamknięty, dokumenty na kwarantannie

Tego jeszcze nie było. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa urząd miasta Krasnystaw został zamknięty, a trafiające do niego listownie dokumenty przechodzą swoistą kwarantannę.


– Informuję mieszkańców, iż Urząd Miasta Krasnystaw pracuje w systemie zamkniętym – napisał 30 marca na stronie internetowej urzędu burmistrz Robert Kościuk. – Wszystkie sprawy, które nie wymagają obecności w urzędzie, można załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, email: miasto@krasnystaw.pl, w godz. 7.30-15.30 – dodał.

Burmistrz ponowił też apel, by w sytuacji skrajnej (gdy istnieje konieczność wizyty w urzędzie) prosi o wcześniejsze wstępne uzgodnienie sprawy oraz terminu wizyty telefonicznie lub e-mailowo. – Jednocześnie informuję, że zgodnie z komunikatem rządu RP wymagalne terminy na załatwienie spraw ulegają wydłużeniu. Apeluję również do osób, które wróciły z krajów, gdzie występuje koronawirus, aby pozostały w domach, nie pojawiały się w miejscach publicznych bagatelizując powagę sytuacji – pisze Kościuk.

Władze urzędu miasta zdecydowały się na jeszcze jeden ciekawy krok w walce z pandemią. Wszystkie dokumenty składane na Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Krasnystaw w formie papierowej, zostają bowiem poddane minimum 24 godzinnej kwarantannie. – W związku z tym, prosimy o uwzględnienie tej sytuacji w kontekście dotrzymania terminów – czytamy. (k)

Wykaz najważniejszych telefonów do Urzędu Miasta Krasnystaw:

Burmistrz: 62 576 21 57, zastępca burmistrza: 510 085 118, sekretarz miasta: 728 001 894, skarbnik: 728 001 885, wydziału inwestycji, budownictwa, dróg i gospodarki przestrzennej:

728 001 905, wydział finansowo-podatkowy: 728 001 892, wydział gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska: 728 001 897, wydział organizacyjny i archiwum zakładowego: 728 001 879, wydział spraw obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego: 728 001 087, wydział promocji, rozwoju, kultury i sportu: 728 001 904, Straż Miejska: 604 804 755.