Urzędnicy czekają na trzynastki

Ponad 8,5 mln zł będą kosztować budżet miasta trzynaste pensje za 2017 rok. Najwięcej pieniędzy pochłoną wypłaty dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w placówkach oświatowych. W sumie na ten cel miasto wyda ponad 6,3 mln zł.

Trzynastki zgodnie z przepisami muszą być wypłacone do końca marca. W tym roku chełmski magistrat na dodatkowe wynagrodzenia wyda 8 561 119 zł plus składki. To jest o ponad 200 000 zł więcej niż przed rokiem.
Aż 6 315 709 zł urząd przeznaczy na trzynastki dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dodatkowe pensje dla urzędników, zatrudnionych w magistracie, pochłoną 919 845 zł. Niemałą kwotę urząd wyda również na wypłatę trzynastek dla pracowników jednostek podległych Wydziałowi Spraw Społecznych. Są to: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Dom Małego Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym, Centrum Integracji Społecznej, żłobek „Słoneczko” i żłobek „Chełmskie Niedźwiadki”. W sumie dodatkowe wynagrodzenia dla osób pracujących w tych jednostkach wyniosą 672 706 zł. Dla zatrudnionych w Zarządzie Dróg Miejskich urzędnicy na trzynastki przeznaczą 95 948 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 135 153 zł. Ta ostatnia instytucja to jedyna podległa miastu, gdzie na trzynastki za 2017 rok zostanie wydanych mniej pieniędzy, niż rok wcześniej.
Przez budżet miasta przechodzą też pieniądze na dodatkowe płace dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. W tym roku na trzynastki dla strażaków przeznaczono 397 688 zł. Ekstra pensję za 2016 rok dostaną też pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. W sumie będzie to kwota 24 068 zł. (s)