Uściślanie inwestycji

Budżet na 2017 rok przechodzi kolejne sita selekcyjne. Z setek pomniejszych wniosków inwestycyjnych, zgłoszonych Komisji Budżetowo-Ekonomicznej jedynie część pozytywnie przeszła ocenę. Teraz zweryfikuje je prezydent i szefowie wydziałów lubelskiego ratusza.
W 2017 roku miasto ukończy kilka dużych inwestycji, głównie współfinansowanych ze środków unijnych. Chodzi o dwupoziomowe skrzyżowanie ulic Ducha, Solidarności i Sikorskiego, przebudowę placu Litewskiego (ponad 50 mln zł), budowę stadionu lekkoatletycznego Start (37 mln zł), dokończenie budowy mostu nad Bystrzycą przy Arenie Lublin (prawie 42 mln zł). „Od zera” rozpocznie się budowa szkoły przy Berylowej (ok. 50 mln zł), budowa 1,2 kilometra przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do al. Solidarności (najtańsza oferta z niedawnego otwarcia wynosi niecałe 87 mln zł, planowano wydatek rzędu 191 mln zł, przyp. red.); remontowany będzie też wiadukt na ulicy Grygowej (18 mln zł).
Na budżetowe inwestycje złożą się też mniejsze projekty. Pierwszej istotnej selekcji dokonała tu w miniony poniedziałek Komisja Budżetowo-Ekonomiczna Rady Miasta Lublin.
Wśród pozytywnie ocenionych znalazły się między innymi: wykonanie oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Parczewskiej – 600 tys. zł, ustawienie ławek przy ul. Kleniewskich 8 – 1,2 tys. zł, wykonanie placu zabaw przy Mełgiewskiej 40a – 40 tys. zł, remont ulicy Nadrzecznej – 100 tysięcy zł, doposażenie placu zabaw przy ul. Głuskiej i Wygodnej za 30 tys. zł, renowacja i odbudowa żywopłotów przy ul. Głębokiej – 50 tys. zł, kolejne ławki w centrum (Świętoduska, Wyszyńskiego, 3 Maja, Radziwiłłowska, Wodopojna, Obywatelska, Lipowa, Narutowicza) – 24 tys. zł, budowa dolnego odcinka ulicy Sławinek do ulicy Północnej jako uzupełnienie inicjatywy lokalnej – 500 tys. zł, budowa łącznika Milenijna-Szeligowskiego za 650 tys. zł, przebudowa ul. Kalinowszczyzna oraz dróg bocznych: Białkowska Góra, Sienna, Niska, Tatarska z zagospodarowaniem terenów zielonych za 5 milionów zł, budowa Kasztanowej z chodnikami za 2 miliony zł, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kujawskiej w kompleksie ZS nr 7 przy ul. Roztocze 7 – 50 tys. zł, remont w rejonie budynków przy ul. Wyżynnej nr 8, 10, 12 i 16 – 400 tys. zł, remont ul. Wyżynnej przy VII Komisariacie (nr 20) – 300 tys. zł, remont ulicy Różanej z nowymi miejscami parkingowymi na osiedlu Ruta – 1 mln zł, oświetlenie przejścia między ulicami Szwejka – Parysa – 40 tys. zł, budowa parkingów przy Rycerskiej, od strony Szaserów – 50 tys. zł, plac zabaw przy Szaserów – 100 tys. zł, przebudowa ul. Wiejskiej – 250 tys. zł, przebudowa Krzemienieckiej na odcinku od Walecznych do Lwowskiej – 250 tys. zł, kontynuacja przebudowy oświetlenia na Tatarach – 500 tys. zł, budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Emilii i Karola Wojtyłów z wykonaniem kanalizacji – 1,648 mln zł, budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy SP nr 32 przy ul. Przerwy-Tetmajera – 65 tys. zł, chodnik i oświetlenie na przedłużenie ul. Parczewskiej – 600 tys. zł, rozbudowa placu zabaw przy Abramowickiej 122 – 20 tys. zł, utwardzenie destruktem ul. Przepiórczej – 40 tys. zł, wykonanie sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu Krańcowa, Dulęby, Elektrycznej – 200 tys. zł, dotacja dla MOSiR na wykonanie alejek na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” – 500 tys. zł, termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Zamoyskiego i III LO im. Unii Lubelskiej – 4,5 mln, w tym 3 mln z funduszy NFOŚiGW, budowa chodnika przy ul. Niepodległości od Modrzewiowej do Kasztanowej – 25 tys. zł, wymiana drzwi przy wejściu do SP nr 30 – 15 tys. zł, dokończenie remontu podłóg w ZS nr 9 w Głusku – 150 tys. zł, dokończenie przebudowy i wydzielenie ciągu pieszego przy ul. Radzyńskiej z uwzględnieniem dojazdu i dojścia do publicznej szkoły i przedszkola – 700 tys. zł, modernizacja boisk przy ZSO nr 5 przy ul. Rzeckiego – 1 mln zł.
Wnioski negatywnie zaopiniowane przez większość radnych KBE: budowa ulicy i chodnika przy ul. Mackiewicza – 2 mln zł, remont ul. Krężnickiej na całej długości – 2 mln zł, budowa dwuetapowa ul. Nałkowskich – 5 milionów zł na 2017 rok, targowisko na osiedlu Jagiellońskim – 2 mln zł, budowa domu Seniora na Rudniku – 2 mln zł, budowa ul. Podchorążych – 450 tys. zł, termomodernizacja Przedszkola nr 75 – 2 mln zł, rozbudowa SP nr 52 – 5 mln zł, budowa ul. Kaskadowej – 2 mln zł, przebudowa skrzyżowania ul. Krańcowa, Dulęby, Elektryczna – 2 mln zł, przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego ul. Rąblowskiej do ścieżki nad Bystrzycą – 300 tys. zł, przebudowa ul. Romera – 2 mln zł, przebudowa ul. Samsonowicza – 2 mln zł, przebudowa ul. Energetyków – 1 mln zł, przedłużenie ul. Parczewskiej w kierunku ścieżek nad Bystrzycą – 600 tys. zł, remont boiska SP nr 30 – 1,3 mln zł.
Teraz prezydent i dyrektorzy wydziałów dokonają przeglądu wniosków, naniosą ostateczne poprawki. Po rozpoznaniu przekażą stanowisko przewodniczącemu rady miasta.

Od dwóch numerów prezentujemy wszystkie wnioski, jakie poszczególne dzielnice zgłosiły do budżetu. W tym numerze wnioski z kolejnych dzielnic przedstawiamy na str. 11. BCH