Utwardzą i odmienią ul. Sportową

Firma ART-BRUK Monika Chołody z podlubelskiego Miłocina zbuduje fragment ulicy Sportowej. Chodzi o nieutwardzony do tej pory krótki odcinek, położony między ul. Wielką a Rudnicką.


W połowie lutego Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg w tej sprawie. Stanęły do niego trzy firmy. Za wykonanie inwestycji lubelska spółka EKSAM MSM-Budownictwo zażyczyła sobie nieco ponad 275 tysięcy złotych (brutto), Zakład Instalacji Przemysłowych-Sanitarnych Jan Pastwa z Lublina prawie 329 tysięcy złotych, a spółka ART-BRUK Monika Chołody z Miłocina nieco ponad 246 tysięcy złotych i właśnie ta ostatnia firma wygrała przetarg.

„Wykonawca spełnia wszystkie warunki, a jego oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów” – czytamy w uzasadnieniu decyzji. Przetarg udało się rozstrzygnąć już za pierwszym podejściem, a miasto zaplanowało na realizację inwestycji większą sumę aniżeli zgłosiły firmy, co w ostatnim czasie jest rzadkim zjawiskiem.

Roboty na Sportowej mają polegać m.in. na: rozebraniu istniejącej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów do posesji; zbudowaniu i przebudowaniu chodników, przebudowaniu zjazdów, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego ulicy, a także zbudowaniu „odwodnienia krawężnikowego ze zintegrowanym kanałem odwadniającym połączonym z istniejącą kanalizacją deszczową”.

Jest spore prawdopodobieństwo, że roboty ruszą jeszcze w marcu. Powinny się zakończyć najpóźniej 28 czerwca tego roku. GR