Uwaga, przyszli pierwszoklasiści!

Już w sobotę 22 lutego 2020 roku swoje drzwi otwiera Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie. Zarówno dla przyszłych pierwszoklasistów, jak i ich rodziców, to okazja do poznania grona pedagogicznego i oferty placówki w zakresie nauczania i wychowania.

Przyjdź, przeżyj i wybierz naszą szkołę – zachęca grono pedagogiczne SP nr 4 w Chełmie i zaprasza 22 lutego od godz. 10.00 do 11.30 na dzień otwarty. Nasza placówka posiada nowoczesną i bogato wyposażoną bazę dydaktyczną oraz doskonałe otoczenie rekreacyjno – przyrodnicze tj. szkolny ogródek, nowoczesny i bezpieczny plac zabaw oraz plenerową siłownię. Dzieci w naszej szkole mają zapewnione bezpieczeństwo. Szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Uczniowie rozwijają możliwości i zainteresowania pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli.

Mamy profesjonalne pracownie: komputerową, multimedialną, językową i przyrodniczo-geograficzną. Najnowszą jest pracownia fizyczno-chemiczna o wysokich standardach z dostępem do interesujących pomocy dydaktycznych. Uczniowie będą mogli wykonywać pod kierunkiem nauczyciela ciekawe eksperymenty i doświadczenia. Od września 2018 r. SP4 realizuje międzynarodowy projekt Erasmus+ pt. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej” we współpracy ze szkołami z Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, Turcji i Portugalii.

Jednym z celów projektu jest rozwijanie wśród naszych uczniów i społeczności lokalnych wrażliwości na globalne problemy środowiska oraz poznanie obszarów chronionych w najbliższym regionie i unikatowych gatunków fauny i flory. Kolejne cele to nauka rzemiosła, innego w każdej ze szkół partnerskich oraz ćwiczenie umiejętności językowych, szczególnie podczas krótkoterminowych wymian grup uczniów. W maju 2019 gościliśmy grupę 15 uczniów ze szkół partnerskich w naszej szkole, a nasi uczniowie odwiedzili szkoły w Portugalii, Turcji i Czechach.

W marcu 2020 grupa uczniów leci do szkoły partnerskiej w Londynie, a w maju na Sycylię. Jesteśmy pierwszą placówką edukacyjną w regionie, która wprowadziła nauczanie integracyjne. Zapewniamy bezpłatny dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły. Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, wyposażony jest w windę oraz gabinety specjalistów: logopedy, psychologa, rehabilitanta i pedagoga.

Posiadamy salę doświadczania świata i salę integracji sensorycznej. Treści nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. Oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, organizujemy wyjazdy na „Zieloną Szkołę”. „Czwórka” to szkoła z tradycjami i bogatą ofertą nauczania i wychowania. Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.