Uwolnią Gospodarczą od tirów

Przez wiele lat społecznicy z Tatar starali się o wprowadzenie zakazu wjazdu ciężarówek na ul. Gospodarczą i Hutniczą. Odpowiedź, jaką ostatnio otrzymali z ratusza daje im nadzieję. – Lepiej dla przejazdów tirów służą ulice Mełgiewska, tzw. łącznik Grafa, aleja Witosa – wylicza miejsca, w które należałoby odprowadzić ruch ciężarówek Józef Nowomiński, przewodniczący zarządu dzielnicy Tatary.
Ruch pojazdów o ładowności powyżej 3,5 ton jest uciążliwy dla mieszkańców, zwłaszcza nocą.
Urzędnicy miejscy przez lata pozostawali nieugięci w tej kwestii, powołując się na znaczenie ulicy (jest ona częścią drogi krajowej nr 82, a na takich nie występują ograniczenia – przyp. aut), ale po ostatnim piśmie od prezydenta sytuacja zdaje się zmieniać.
– Otrzymaliśmy odpowiedź prezydenta, że zostaną podjęte kroki związane z ograniczeniem tonażowym w obszarze całego miasta. Przy wjeździe w ul. Gospodarczą pojawi się znak zakazu wjazdu powyżej określonej masy z tabliczką „nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych” – informuje Józef Nowomiński.
W ratuszu dowiedzieliśmy się, że sytuacja ma związek z wykańczaniem lubelskiej obwodnicy. – Przyglądamy się zaawansowaniu prac przy zachodnim odcinku obwodnicy Lublina i pracujemy nad kompleksowym rozwiązaniem w tej materii. Nie chodzi przy tym o ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych na konkretnych ulicach, ale o zakaz wjazdu do miasta pojazdów przekraczających konkretny tonaż i zakazy obowiązujące w danych godzinach – wyjaśnia Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza.
Jeszcze nie wiadomo, od kiedy ograniczenia będą obowiązywały. BCH