VII rajd szlakiem walk partyzanckich

(29 września) Starostwo Powiatowe we Włodawie, Światowy Związek Żołnierzy AK – Koło we Włodawie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział we Włodawie byli organizatorami VII Rajdu Śladami Walk Partyzanckich w Powiecie Włodawskim.

W pieszo-autokarowym wypadzie uczestniczyła młodzież wraz z kombatantami – uczestnikami walk II wojny światowej i powojennych zmagań antykomunistycznego podziemia zbrojnego. Prawie setka uczniów ze szkół średnich i gimnazjalnych powiatu włodawskiego w ten atrakcyjny sposób poznawała historię.
Rajd rozpoczął się o godz. 8.00 zbiórką na cmentarzu wojennym we Włodawie. Następnie uczestnicy rajdu udali się do Wyryk pod pomnik poświęcony partyzanckiej bitwie pod Wyrykami z 8 maja 1944 r. Przy okazji odwiedzili Adampol – pałac Zamoyskich oraz pomnik poświęcony poległym w bitwie pod Wyrykami. Tam swoimi wspomnienia z walk z 8 maja 1944 r. dzielił się kpt. Edmund Brożek. Chwilę później młodzież odwiedziła Krukowo (Smolarnia) – miejsce śmierci braci Kucharuków zabitych przez funkcjonariuszy komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa w 1947 r. Stamtąd uczestnicy przeszli do Suchawy, gdzie zapalili znicze pod pomnikiem powstańców styczniowych 1863 r., a następnie zwiedzili dawną cerkiew, a obecnie kaplicę w Suchawie oraz cmentarz prawosławny. Przewodnikami po tych obiektach byli „giganci” lokalnej turystyki: Mieczysław Tokarski i Włodzimierz Czeżyk.
Współorganizatorem rajdu było Starostwo Powiatowe we Włodawie, które – poza wicestarostą – reprezentował Leszek Popik – kierownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej. (r)