W centrum stanie stacja ładowania elektryków

Stacja ma stanąć na terenie parkingu przy ul. Sikorskiego

Spełni się postulat wiceprzewodniczącego rady miasta Marcina Wilkołazkiego i Krasnystaw będzie miał stację do ładowania pojazdów elektrycznych. Ma powstać już w pierwszej połowie przyszłego roku na parkingu przy ul. Sikorskiego. Miasto na jej realizację dostało wsparcie z Fundacji Santander Bank Polska.

W grudniu 2020 roku miejscy radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii elektromobilności dla miasta Krasnystaw na lata 2020-2035”. W założeniu jest to kompleksowy dokument zawierający analizę możliwych działań, jakie należy podjąć, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w mieście. Jedną z kwestii ujętych w strategii jest potrzeba budowy ogólnodostępnej publicznej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

– W ostatnim czasie w Krasnymstawie wzrosła liczba samochodów z zielonymi tablicami rejestracyjnymi, czyli tzw. „elektryków” – mówi Marcin Wilkołazki, wiceprzewodniczący rady miasta. – Nie brakuje też pojazdów hybrydowych typu plug-in, napędzanych zarówno silnikiem spalinowym, jak i elektrycznym, które mogą być ładowane przez podłączenie do sieci za pomocą zwykłej wtyczki. W związku z rozwojem elektromobilności w naszej strategii założyliśmy wybudowanie w różnych częściach miasta przynajmniej 13 ogólnodostępnych stacji ładowania.

Radny Wilkołazki kilka miesięcy temu zaapelował do miejskich urzędników, by złożyli wniosek do Fundacji Santander Bank Polska, która realizuje program „Razem dla eko-zmiany”, zakładający instalację ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz ich utrzymanie przez dwa lata w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców. Ci posłuchali, a fundacja przyznała miastu grant. Pozyskane pieniądze mają pokryć koszty budowy, serwisu i obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC o mocy 2x11kW. Co ważne, samorząd nie musi wykładać własnych środków.

Obecnie trwa procedura przygotowywania przez Fundację Santander umów, których celem jest ustalenie zasad i warunków współpracy. Operatorem stacji ma być firma Greenway Polska, który zobowiązuje się do dostarczenia ładowarki oraz do jej instalacji w miejscu i na warunkach zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez samorząd. Realizacja prac jest przewidziana na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Stacja ma być zlokalizowana w centrum miasta, a konkretnie na terenie istniejącego parkingu przy ul. Sikorskiego i zająć dwa miejsca parkingowe. (d)