W czołówce powiatu

W rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce w 2020 r., opracowywanym przez Fundację Instytutu Studiów Wschodnich, gmina Leśniowice zajęła najlepsze miejsce spośród gmin powiatu chełmskiego i siódme w województwie lubelskim.

Ranking przygotowano w oparciu o dane Regionalnych Izb Obrachunkowych na koniec 2020 r. Miejsce w rankingu jest pochodną siedmiu wskaźników: udziału dochodów własnych w dochodach ogółem jednostek samorządu terytorialnego, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Leśniowice zajęła w rankingu 144. miejsce. To najwyższe miejsce spośród gmin powiatu chełmskiego i siódme w województwie lubelskim.

– Powyższy ranking finansowy jest bardzo miarodajny, ponieważ jest opracowaniem, w którym naukowcy badają, w jaki sposób samorządy gospodarują pieniędzmi, opierając się na oficjalnych sprawozdaniach finansowych, składanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej – mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. – Myślę, że powinno to uspokoić wszystkich, którzy jeszcze nie tak dawno przy uchwaleniu budżetu mieli wątpliwości co do kondycji finansowej naszej gminy.

Wójt Jabłońska mówi, że w ubiegłym roku w gminie Leśniowice realizowano przemyślane inwestycje, a każdą złotówkę dobrze i mądrze wydawano. Zwraca uwagę, że udaje się stworzyć sprawnie działającą administrację, której efektem są milionowe projekty zarówno w sferze infrastrukturalnej, jak i społecznej, kulturowej czy sportowej.

– Przekłada się to na wielomilionowe kwoty dotacji – mówi wójt Jabłońska. – Oczywiście, w ciągu roku czy dwóch nie da się zrealizować wszystkich inwestycji, dlatego proszę mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość, a jeżeli uda nam się utrzymać dotychczasowe tempo realizacji zadań, to z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość. (red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here