W DPS nie ma koronawirusa

Tragiczna sytuacja która dotknęła wiele Domów Pomocy Społecznej w całym kraju, nie dotyczy na szczęście DPS w Krasnymstawie.

Od kilku tygodni docierają do nas dramatyczne informacje z Domów Pomocy Społecznej w całym kraju, związane oczywiście z panującą pandemią. Zdarzają się placówki, gdzie zakażonych koronawirusem jest po kilkadziesiąt podopiecznych, a także personel. Bywa, że chorymi nie ma się kto zająć, ludzie nisko opłacani ze strachu nie chcą przychodzić do pracy. Na szczęście, póki co, horror ten omija powiat krasnostawski.

– W Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie nie przebywają osoby objęte kwarantanną oraz nie było przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem – poinformował nas Krzysztof Mazurek z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie. – W domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu krasnostawskiego wprowadzono bezwzględny zakaz odwiedzin oraz bezwzględny obowiązek stosowania zaleceń sanitarno-higienicznych – mówi.

Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie dodaje, że w DPS-ach wprowadzono specjalne procedury minimalizujące ryzyko zakażeń wśród personelu i podopiecznych ww. placówek. – Wprowadzono także stosowne ograniczenia służące obniżeniu ryzyka, Domy są zamknięte z zewnątrz, wprowadzono zakazy odwiedzin rodzin oraz wyjść podopiecznych. Placówki zabezpieczono także pod względem wyposażenia w środki dezynfekujące, rękawiczki i maseczki dla personelu. (k)