W Fajsławicach podsumowywali i planowali

Początek 2020 roku to czas podsumowań i planów na przyszłość dla wielu działających na terenie gminy Fajsławice stowarzyszeń.

– Pierwszy kwartał każdego roku jest przeznaczony na przeprowadzenie zwyczajnych walnych zebrań członków Ochotniczych Straży Pożarnych – mówi Aleksandra Granat z urzędu gminy Fajsławice. – Zebrania te mają charakter sprawozdawczy podsumowujący roczną działalność, a także wyznaczający program pracy na 2020 r. Dotychczas odbyły się one w Woli Idzikowskiej, Siedliskach Drugich i Suchodołach – dodaje. Doroczne zebranie sprawozdawcze przeprowadziło też Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic.

Najpierw odbyła się msza święta w intencji Towarzystwa, później uczestnicy przeszli na Stary Cmentarz, gdzie wspólnie z księdzem Andrzejem Domańskim i księdzem Marianem Nowakiem modlili się za poległych powstańców w 157 rocznicę Powstania Styczniowego. W dalszej części zebrani obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą dokonania Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic na rzecz renowacji pomników na Starym Cmentarzu, a także efekty realizacji projektu Przeszłość dla Przyszłości „Etno – Ziemia Fajsławicka 2019”.

– Niezwykle ciekawy mini wykład, dotyczący historii i tradycji łamania się opłatkiem, wygłosił profesor Marian Surdacki, prezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Zebrani śpiewali kolędy i podzielili się opłatkiem – opowiada Granat. Wśród gości znaleźli się m.in. przewodniczący rady powiatu Witold Boruczenko, radna powiatu Ewa Nieścior, wójt Fajsławic Janusz Pędzisz oraz jego zastępca Mieczysław Paluch, a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach Wojciech Hus.

Późnym popołudniem odbyło się też spotkanie grup młodzieżowych wraz z rodzicami, zarządu i trenera Gminno-Parafialnego Klubu Sportowego Frassati Fajsławice. Omówiono sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem klubu, kwestie treningów, certyfikacji PZPN oraz planowanego obozu wakacyjnego dla młodych zawodników.

– Miłym akcentem było wręczenie młodym piłkarzom toreb sportowych z logo gminy i klubu, ufundowanych przez pana wójta. Skierował on kilka ciepłych słów do zarządu i trenera, dziękując za pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz promocję Fajsławic w województwie. Ponadto wójt gminy zachęcił rodziców do aktywnego angażowania się w działalność klubu i wspierania pasji swoich pociech – informuje Granat. (k)