W Gorzkowie też nie próżnują

Pomimo zagrożenia korona wirusem gmina Gorzków stara się realizować inwestycje zaplanowane w 2020 r.

– W ciągu ostatnich dni zrealizowaliśmy kilka inwestycji z Funduszu Sołeckiego – informuje Piotr Cichosz, wicewójt gminy Gorzków. W ramach programu, na wniosek sołectw, zakupionych zostało 50 krzeseł oraz 4 stoły do świetlic w Borsuku, Chorupniku i Bobrowem, realizowane są również dostawy kruszywa drogowego na teren gminy.

– Z dostarczonych już transportów wykonane zostały remonty dróg w Antoniówce oraz Kolonii Wielobycz. W ramach prac interwencyjnych została wyrównana droga gminna w miejscowościach Kolonia Czysta Dębina oraz Baranica. (k)