W gronie przedszkolaków i uczniów

W Szkole Podstawowej w Żmudzi zorganizowano dwie ważne szkolne uroczystości.

Głównymi bohaterami pierwszej z nich były najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego. W pasowaniu na przedszkolaka uczestniczyły dzieci z grup: Żabki, Biedronki i Smerfy. Mali artyści wdzięcznie prezentowali przygotowane pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń wiersze, piosenki oraz tańce.

Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, podczas którego Halina Steczuk, dyrektor placówki, przyjęła dzieci do grona społeczności przedszkolnej. Kolejnego dnia w żmudzkiej szkole odbyło się też pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści także dostali gromkie brawa za swoje występy artystyczne, a następnie z przejęciem złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Podobnie jak przedszkolaki pierwszoklasiści również otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki. (opr. mo)