W gronostajach, ale bez gości

W uroczystej immatrykulacji wzięła udział jedynie skromna reprezentacja studentów I roku UMCS

W ostatnich dniach miały się odbyć uroczyste inauguracje roku akademickiego na kilku lubelskich uczelniach – Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej, Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Z powodu wprowadzonych przez rząd obostrzeń sanitarnych WSSP odwołała swoją uroczystość, a WSEI i UMCS zorganizowały je w mocno okrojonym składzie, ale ich przebieg można było śledzić na żywo
w Internecie.


Inauguracja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie miała miejsce w środę 21 października. Uroczystość, odbywającą się bez udziału gości, można było zobaczyć za pośrednictwem kanału uczelni na portalu YouTube i na stronie głównej WSEI.

Tegoroczna inauguracja była zwieńczeniem wyjątkowego roku dla społeczności WSEI – jubileuszu 20-lecia uczelni. Z tej okazji władze uczelni, na czele z kanclerz Teresą Bogacką otrzymały, wiele gratulacji i życzeń od przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, a także ludzi świata nauki i biznesu. Podczas swojego wystąpienia kanclerz uczelni opowiedziała o ostatnich wyróżnieniach, inwestycjach, nagrodach i najbliższych planach rozwoju.

Gaudeamus z Chatki Żaka

76. inauguracja roku akademickiego na UMCS, odbywająca się jak co roku 23 października, czyli w dniu powołania uczelni do życia, również odbyła się w mocno okrojonym składzie i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Przed częścią oficjalną rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz prorektorzy: prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki oraz dr hab. Arkadiusz Bereza, złożyli kwiaty pod pomnikiem patronki uczelni. Same uroczystości inauguracyjne odbyły się w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka, a wydarzenie było transmitowane online na kanale youtube UMCS.

Inaugurację rozpoczęło tradycyjne przemówienie JM Rektora, który przedstawił osiągnięcia uczelni w minionym roku akademickim, a także odniósł się do bieżącej sytuacji oraz planów na przyszłość. Następnie poinformowano o nagrodach i odznaczeniach państwowych jakimi przy okazji inauguracji roku uhonorowani zostali pracownicy naukowi uczelni. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: prof. Arkadiusz Bagłajewski, prof. Radosław Dobrowolski, prof. Iwona Hofman, Srebrnym Krzyżem Zasługi: prof. Piotr Krzyżanowski, dr Ewelina Panas, prof. Jolanta Panasiuk, prof. Lidia Pokrzycka, prof. Katarzyna Smyk, zaś Brązowym Krzyżem Zasługi: prof. Bogdan Borowik, prof. Magdalena Jaszek, dr Urszula Jęczeń, prof. Monika Kowalska, prof. Konrad Pawłowski, prof. Katarzyna Stachurska-Szczesiak, dr Liliana Węgrzyn-Odzioba. Ponadto 50 pracowników UMCS odznaczonych zostało Medalami Za Długoletnią Służbę, a 26. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Przyznano także Nagrodę Naukową „Marii Curie”, która w tym roku przypadła zespołowi naukowców w składzie: dr hab. Marta Fiołka, prof. dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska, dr hab. Jolanta Kutkowska, dr hab. Roman Paduch, dr hab. Paulina Czaplewska za „opracowanie preparatu przeciwgrzybowego z płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta, aktywnego wobec Candida albicans”. Natomiast ufundowaną przez Uniwersytet Nagrodę im. Jerzego Giedroycia przyznano Piotrowi Majewskiemu za książkę pt. „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu”. Kapituła przyznała również Nagrodę Honorową, którą otrzymali Paweł Kowal za książkę pt. „Testament Prometeusza” oraz Kwartalnik „Akcent”. Odznaczenia, medale oraz nagrody zostaną wręczone laureatom, kiedy pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Podczas inauguracji odbyły się również immatrykulacje studentów i doktorantów. Uroczystość zwieńczył wykład pt. Prawnomiędzynarodowa ochrona dziedzictwa kulturalnego – trudne początki i współczesne zagrożenia, który wygłosiła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – prof. Anna Przyborowska-Klimczak. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here