W Jaślikowie otworzą żłobek

W urzędzie marszałkowskim w Lublinie wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik i skarbnik gminy Małgorzata Kościuk podpisały umowę o dofinansowanie projektu: „Szczęśliwy żłobek – szczęśliwe dzieciństwo”. Dzięki temu przy SP w Jaślikowie powstanie placówka opieki nad najmłodszymi dziećmi.


Całkowita wartość projektu to 664 tys. zł, a dofinansowanie inwestycji to aż 85 procent. – W ramach projektu przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie zostanie stworzony żłobek – informuje Iwona Solan z Urzędu Gminy Krasnystaw.

– Celem głównym inwestycji jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi od 1 roku życia do 3 lat dla osób zamieszkujących gminę Krasnystaw poprzez utworzenie nowych 16 miejsc opieki nad dziećmi. Projekt umożliwi godzenie życia zawodowego i rodzinnego – dodaje. (k)