W Kasiłanie pękła rura

Kolejna awaria wodociągu w Kasiłanie. Z powodu pęknięcia starej rury mieszkańcy trzech wsi mieli przerwę w dostawie wody. Wodociągi w gminie wymagają modernizacji, ale jeszcze bardziej wymaga tego oczyszczalnia ścieków. Potrzeba też rozbudowy kanalizacji sanitarnej.

Po awarii wodociągu wiosną ub.r. mieszkańcy takich wsi Kasiłan, Sielec i Kumów zauważyli, że z ich kranów leci „biała” woda. Wszelkie normy jakościowe były jednak zachowane. Wezwano do przeglądu wodociągu fachowców, którzy mieli ustalić, skąd tak duże zużycie wody w okolicy. Wiadomo jednak, że wodociąg, o którym mowa jest leciwy i awarie, zwłaszcza w tej okolicy, zdarzają się częściej.

Ostatnio znowu był z tym problem, a mieszkańcy gminy Leśniowice przeczytali na urzędowej stronie internetowej taki komunikat: „W związku z awarią wodociągu ujęcia wody w miejscowości Kasiłan, w dniu 8 stycznia br. w godzinach 8.00 – 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Sielec, Kumów Majoracki i Kumów Plebański. Za utrudnienia przepraszamy.”

– Pękła rura – mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. – Rzeczywiście w Kasiłanie awarie wodociągu zdarzają się częściej. Będziemy konsultować się z fachowcami, co w tej sytuacji zrobić.

Z projektu „Strategii rozwoju gminy Leśniowice 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.” wynika, że w 2020 r. zaopatrzenie w wodę pitną miało zapewnione 95 procent mieszkańców i określono to jako stan „dostateczny”. W dokumencie czytamy, że sieć wodociągowa gminy ma 87,2 km długości i korzysta z niej 3496 osób (988 budynków mieszkalnych jest podłączonych do sieci). W projekcie strategii zwrócono jednak uwagę, że infrastruktura wodociągowa wymaga modernizacji.

Ale dużo gorsza jest sytuacja, jeśli chodzi o kanalizację sanitarną, bo pod tym względem od lat gmina Leśniowice jest w ogonie powiatu chełmskiego. Do roku 2020 r. wybudowano jej zaledwie 2,3 km, a z sieci kanalizacji korzystają 242 osoby. W gminie Leśniowice jest 865 zbiorników bezodpływowych i 60 przydomowych oczyszczalni ścieków (na które chętni są kolejni mieszkańcy). Jest też jedna gminna oczyszczalnia ścieków i stan tej infrastruktury w projekcie strategii określono jako „niezadowalający”. Od dawna wiadomo, że konieczna jest modernizacja oczyszczalni. Urzędnicy zdają sobie z tego sprawę i teraz na to w pierwszej kolejności zamierzają postawić. W tegorocznym budżecie gminy przewidziano pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oczyszczalni. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here