W kraju minimalne, a u nas wysokie

W Polsce rekordowo niskie, a powiecie chełmskim rekordowo wysokie. Dane o bezrobociu w kraju napawają optymizmem, ale lokalne statystyki są jak kubeł zimnej wody. Co się dzieje?


Pomimo spowolnienia gospodarczego wywołanego najpierw pandemią, a potem wojną na Ukrainie bezrobocie w Polsce w ostatnich miesiącach zaczęło delikatnie spadać. Zgodnie z informacjami, które podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w kwietniu – 5,3 proc. To rzeczywiście niewiele. Na tle innych państw europejskich nasz kraj wypada bardzo dobrze. Tylko Niemcy i Czechy mogą pochwalić się niższym bezrobociem od nas.

Ale chociaż te dane cieszą i napawają optymizmem, to już lokalne statystyki są jak kubeł zimnej wody. Stopa bezrobocia w Chełmie to prawie 10 proc., a w powiecie chełmskim aż 16,4 proc.

– To dane na koniec lutego br. – mówi Barbara Gil, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. – U nas, niestety, stopa bezrobocia zawsze była wyższa niż średnia kraju. Ale te 16,4 proc. dla powiatu chełmskiego nie ma odzwierciedlenia w liczbie zarejestrowanych w PUP bezrobotnych.

Wskaźniki ministerstwa oparte są na danych Głównego Urzędu Statystycznego. A GUS koryguje stopę bezrobocia zebraną w urzędach pracy o dane, które pozyskał przy okazji ostatniego powszechnego spisu rolnego. Wśród bezrobotnych znaleźli się, więc także rolnicy, którzy nie mają pracy, ale nie są też zarejestrowani w PUP, bo mają na to za dużo ziemi.

– Dlatego nasze dane trochę się różnią od danych GUS – mówi B. Gil. – Np. na koniec 2022 roku w powiecie chełmskim stopa bezrobocia według GUS wynosiła 17,5 proc., ale zarejestrowanych osób bezrobotnych w naszym urzędzie pracy było 11 proc. To oczywiście i tak więcej niż średnia dla kraju. Ale wpływ na to ma nasze położenie. Jesteśmy biedniejszym regionem, mamy mniej firm, nie mamy przemysłu itd. Zawsze odstawaliśmy od reszty kraju. I zawsze stopa bezrobocia w Chełmie i powiecie była około dwukrotnie wyższa niż średnia kraju.

Zgodnie z danymi na koniec kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie było zarejestrowanych 4698 osób bezrobotnych. 2736 osób mieszka na terenie powiatu, a 1962 osoby na terenie miasta. (bf)