W kwarantannie zbiorowej

W Chełmie kilka osób poddano kwarantannie zbiorowej. Na mocy decyzji sanepidu takiej kwarantannie poddawani są ci, którzy nie mogą jej odbyć w domu, nie wykazują objawów choroby wywołanej wirusem Covid-19, ale potencjalnie mogą być zakażone.

O formie kwarantanny – czy ma być domowa, czy zbiorowa – decydują służby sanitarno-epidemiologiczne. Samorząd jest zobowiązany do zapewnienia miejsca kwarantanny zbiorowej, którą wykorzystuje się w wyjątkowych sytuacjach, np. dla osób nie mogących z różnych powodów odbyć kwarantanny w domu lub nie mogą liczyć na wsparcie rodziny. W ubiegłym tygodniu w Chełmie kilka osób poddano kwarantannie zbiorowej. Miejsce jest pilnowane przez mundurowych.

Kwarantanna dotyczy osób, niewykazujących objawów choroby Covid-19, ale potencjalnie zakażonych wirusem. Jest prowadzona w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia. Do odbycia kwarantanny kieruje sanepid, a kontakt z najbliższą stacją sanepidu nakazuje się tym, którzy w ostatnich 14 dniach albo przebywali w krajach lub regionach, gdzie potwierdzono koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 albo mieli kontakt z osobami, u których podejrzewa się lub potwierdzono zakażenie koronawirusem. Podstawową formą jest kwarantanna domowa, którą należy zorganizować we własnym zakresie. t