W Łopienniku stawiają na drogi

Kolejne dwie inwestycje drogowe zakończono w grudniu na terenie gminy Łopiennik Górny. – Na wiosnę 2022 r. będzie realizowana kolejna duża inwestycja „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Dolny Kolonia i Łopiennik Podleśny” – zapowiada Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny.

Na przełomie listopada i grudnia gmina Łopiennik Górny zakończyła rozbudowę drogi gminnej w miejscowościach Olszanka i Łopiennik Nadrzeczny. – W ramach prac wybudowano drogę z nawierzchnią asfaltową, która dzięki poszerzeniu pasa drogowego została dostosowana do parametrów wymaganych dla dróg publicznych – podkreśla Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny.

Rozbudowana droga ma długość 1112 m. inwestycja kosztowała 921 tys. zł (460 tys. zł pozyskano w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Drugą zakończoną w ostatnim czasie inwestycją drogową jest rozbudowa drogi gminnej w Krzywem. Szosa ta łączy drogę Olszanka-Krzywe z drogą powiatową Zakręcie-Orchowiec.

– Rozbudowa obejmowała odcinek o łącznej długości 1250 m, z wyłączeniem odcinka, który został odbudowany i wyremontowany po powodzi w 2015 r., – informuje wójt. – W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, konstrukcję nawierzchni jezdni w technologii asfaltowej, zjazdy, pobocza, wprowadzono nową organizację ruchu i oznakowanie pionowe – dodaje. Wartość inwestycji wyniosła 644 tys. zł, dofinansowanie z RFRD – 322 tys. zł. Na wiosnę 2022 r. gmina planuje z kolei rozbudowę drogi przebiegającej przez Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Dolny Kolonia i Łopiennik Podleśny. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here