W mieście przybędzie słupków

W Chełmie, w kilku miejscach wyłączonych z ruchu, pojawiły się słupki. Nasz Czytelnik zwraca uwagę, że strażnicy miejscy mają teraz mniej do sprawdzania, a miasto traci „wpływy” z ewentualnych mandatów. Ale urzędnicy przypominają, że tu nie chodzi o wpływy z mandatów, a zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu. Słupków będzie jeszcze więcej.

Słupki w jaskrawych kolorach ustawione naprzeciwko kina „Zorza” przy ul. Strażackiej na powierzchni wydzielonej z parkowania przykuwają uwagę chełmian. Mają zniechęcić, a w zasadzie uniemożliwić kierowcom parkowanie w tym miejscu (które często traktowane jest jako „postojowe”), bo to utrudnia innym kierującym widoczność i wjazd na pobliskie skrzyżowanie z ul. Reformacką. Słupki zwróciły też uwagę naszego Czytelnika, który napisał w tej sprawie list do redakcji.

Chełmianin pisze w nim, że w ten sposób strażnicy miejscy mają jedno miejsce do sprawdzania mniej, ale „miasto straciło jedno źródełko uzupełniania kasy miejskiej z wpływu za mandaty”. Czytelnik pyta urzędników za naszym pośrednictwem czy „takie zdobienie powierzchni wyłączeń z parkowania będzie regułą”. W liście od chełmianina czytamy: „…Są w mieście miejsca o wiele bardziej wymagające takich działań. Polecam na przykład przejście dla pieszych na wysokości apteki przy ul. 11Listopada. Po pierwsze kierujący zbliżając się do tego przejścia robią to z większą prędkością niż ci na Strażackiej ze względu na długość odcinka drogi do pokonania a po drugie samochody parkujące tam na wyłączeniu tuż przed przejściem zasłaniają całkowicie wejście na przejście z prawej strony. Wydaje mi się, że tam nawet kiedyś było potrącenie z tego powodu…”.

Urzędnicy informują, że słupki, o których mowa, pojawiły się także przy Powstańców Warszawy przy wyjeździe z terenu Szkoły Podstawowej nr 6, a dodatkowo z wykorzystaniem stojaków rowerowych zabezpieczony został obszar przed przejściem dla pieszych przy ul. Podwalnej przy skrzyżowaniu z Lubelską.

– Słupki wykonane z PCV (pomarańczowe) lub metalowe U-12c (biało-czerwone) są stosowane m.in. w celu zabezpieczenia powierzchni wyłączonych z ruchu lub innych miejsc na drodze przed nieuprawnionym zatrzymaniem i postojem pojazdów, zwłaszcza tam, gdzie powoduje to zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – W bieżącym roku planowany jest zakup kolejnych słupków i zabezpieczenie innych miejsc w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Lokalizacje słupków będą ostatecznie znane po sporządzeniu projektów zmiany organizacji ruchu dla wybranych ulic. Przejście dla pieszych na ul. 11 Listopada jest jednym z miejsc branych pod uwagę. Nadrzędnym celem związanym z zarządzaniem ruchem drogowym jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu i eliminacja zachowań, które je pogarszają lub utrudniają ruch innym, a nie zapewnianie wpływów z mandatów. (mo)