W mocy krzyża

22 października minęło 5 lat od ingresu abpa Stanisława Budzika do archikatedry lubelskiej.
Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski – ks. bp Stanisław Budzik, został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą lubelskim 26 września 2011 r. Uroczysty ingres do archikatedry i objęcie kanoniczne archidiecezji miały miejsce 22 października. W uroczystościach wzięło udział ok. 350 oficjalnych gości i księża z całej diecezji. Dla licznie zgromadzonych wiernych nie zostało więc zbyt wiele miejsca, ale uroczystość była transmitowana na telebimie na placu Katedralnym. Najpierw abp Budzik przeszedł w procesji z Domu Arcybiskupów ulicą Królewską do archikatedry, a po odprawieniu mszy i wygłoszeniu homilii metropolita modlił się w krypcie biskupów lubelskich, gdzie pochowany jest m.in. jego poprzednik, abp Józef Życiński.
Tegoroczny dzień jubileuszu metropolita lubelski przeżywał podczas Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, uczestnicząc tego dnia z pielgrzymami z archidiecezji lubelskiej i całej Polski w audiencji Ojca Świętego Franciszka na placu św. Piotra oraz sprawując mszę św. w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami.

Wyrazy wdzięczności za pięć lat posługi oraz życzenia w imieniu lubelskiego prezbiterium i całej archidiecezji przekazane zostały jubilatowi podczas konferencji księży dziekanów, mającej miejsce 10 października b.r.
Metropolita lubelski ur. się 25 kwietnia 1952 r. w Łękawicy k. Tarnowa. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie. W latach 1971-77 przygotowywał się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, studiując równocześnie filozofię i teologię. W 1977 otrzymał święcenia prezbiteriatu i uzyskał tytuł magistra na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1982-88 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku, gdzie obronił pracę doktorską, za którą w 1989 r. otrzymał nagrodę prezydenta miasta Insbrucka. W 1977 r. uzyskał habilitację z nauk teologicznych, a w 2002 – stanowisko profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przez szereg lat związany był z diecezją tarnowską. Wśród wielu stanowisk w latach 1993-97 pełnił funkcję rzecznika prasowego bpa Józefa Życińskiego. Jest autorem i współredaktorem kilkunastu książek oraz stu kilkudziesięciu artykułów. Pod jego kierownictwem powstało kilka prac doktorskich oraz kilkadziesiąt magisterskich i licencjackich. Święcenia biskupie przyjął w 2004 r. Na swoje zawołanie wybrał: In virtuti crucis „W mocy krzyża”. Przez wiele lat pełnił i nadal pełni różne funkcje w strukturach Konferencji Episkopatu Polski.
Elżbieta Kasprzycka