W Muzeum o historii Krasnegostawu

W piątek, 28 grudnia, w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie uroczyście otwarto odnowioną, stałą ekspozycję poświęconą dziejom miasta i jego okolic.

Wystawa obejmuje sześć stuleci ukazanych w rytmie opowieści, której narratorem jest dolina rzeki Wieprz. Historię snują również same zabytki, grające główną rolę w dawno zapominanej sztuce napisanej przez przodków. – Zmodernizowana ekspozycja jest przede wszystkim dynamiczna i ma na celu wprowadzić zwiedzającego w przestrzeń historii, która zaciekawia i intryguje – mówi Marek Majewski, dyrektor Muzeum.

Na ekspozycji zobaczyć można m.in. nieeksponowane dotąd stare fotografie Krasnegostawu oraz wysłuchać treści listów obozowych z okresu II wojny światowej, czytanych przez lektorów. – Pomieszczenia, w których wystawa jest prezentowana, zostały tak przearanżowane, aby oddać dawny miejski klimat oraz uwypuklić elementy istotne dla Krasnegostawu, m.in. przebieg powstania styczniowego na ziemiach krasnostawskich.

Dzięki wyeksponowaniu sprzętów pozostałych po krasnostawskiej aptece rodziny Szcześniewskich, udało się jeszcze głębiej osadzić ekspozycję w lokalnej historii – dodaje. Wystawa zbudowana została w oparciu o zabytki pokazywane dotychczas w dziale historii oraz w dziale sztuki sakralnej, będące własnością Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie lub depozytami – głównie z parafii p.w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

Nowym prezentowanym eksponatem jest zaś podarowany przez ks. Henryka Kapicę XVIII-wieczny podręcznik do nauki języka tybetańskiego, wydany w Rzymie, a będący niegdyś własnością jednego z krasnostawskich augustianów. Wystawa „Dzieje Krasnegostawu i okolic” została zrealizowana w ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków przy wsparciu powiatu krasnostawskiego i Banku Spółdzielczego w Izbicy.

Piątkowy wernisaż był zwieńczeniem niemal rocznej pracy trójki kuratorów – Mateusza Soroki, Mai Toczonej-Wal i Konrada Grocheckiego, pod kierownictwem i przy wsparciu dyrektora Marka Majewskiego. (k)