W obronie wolnych mediów i przeciwko reformom ministra Czarnka

Rada Miasta Lublin, głosami radnych z klubu prezydenta Żuka, przy sprzeciwie radnych PiS, przyjęła podczas ostatniej sesji stanowiska w sprawie wolności mediów w Polsce oraz sprzeciwu wobec planowanych zmian w oświacie.


W pierwszym radni wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec prób ingerencji polityków, w tym przede wszystkim Zjednoczonej Prawicy, w niezależność mediów, czego dobitnym dowodem – ich zdaniem – jest procedowana przez parlament tzw. ustawa lex TVN.

– Wolne media w Polsce stanowią jeden z filarów demokracji, bez którego niemożliwa jest właściwa kontrola życia publicznego oraz rzetelna informacja skierowana do milionów odbiorców. Uważamy, że wszelkie próby zmiany tego stanu rzeczy przez nieuprawnionych do takich działań polityków, to ograniczanie praw obywatelskich, łamanie swobody działalności gospodarczej i medialnej, a przede wszystkim podstaw demokracji – tłumaczył Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin.

W drugim stanowisku radni opowiedzieli się przeciwko planowanej reformie ustawy Prawo Oświatowe, która ma umożliwić Kuratorium Oświaty większy wpływ na powoływanie i odwoływanie dyrektorów szkół.

– Duży niepokój budzi również świadome ograniczanie autonomii naszych szkół i placówek oświatowych. Wieloletnie doświadczenie funkcjonowania lubelskich szkół i środowisk działających wokół nich, wykazują, że są to środowiska godne zaufania. Rada

Miasta Lublin bardzo wysoko ocenia kreatywność nauczycieli, uczniów i rodziców zaangażowanych w budowanie procesów demokratyzacji naszych szkół. Budowa sprawnego systemu oświaty w Polsce powinna angażować znaczną część naszego społeczeństwa. Oświata jest tą częścią dobra wspólnego, która ma zasadniczy wpływ na rozwój naszych społeczności. Z tego powodu Samorząd Lublina, podobnie jak inne samorządy w Polsce, sprzeciwia się wszelkim próbom centralizacji zarządzania polskimi szkołami – czytamy w przyjętym stanowisku. Marek Kościuk