W patriotycznym klimacie

II Ogólnopolski Lubelski Jarmark Bronowicki połączony był w tym roku z „lubelsko-bronowickimi” obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta gala odbyła się 7 września przy SP nr 33 na ulicy Pogodnej.


Już po raz drugi lubelski Jarmark Bronowicki organizował Społeczny Komitet Mieszkańców Bronowic na czele z prezesem Andrzejem Szyszko i inż. Adamem Głowaczem a także z DDK „Bronowice”, SP 33 i TST „Sokolik”. Tuż przed częścią oficjalną odbył się ogólnopolski turniej piłki nożnej o puchar władz samorządowych miasta i województwa, pod patronatem Władysława Żmudy.

W tym roku postawiono na koncerty i występy patriotyczne. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą za ojczyznę w kościele p.w. Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej. Młodzież z SP 33 odtańczyła poloneza. Wystąpiła też Orkiestra Wojskowa w Lublinie oraz chór Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie. Piknik trwał kilka godzin. Podczas części artystycznej na scenie pojawili się m.in.: Zespól Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej „Gamza”, zwycięzca „Mam talent” Adrian Makar, iluzjonista Piotr Denisiuk czy zespół Baflo. Uroczystość była okazją do wręczenia zasłużonym mieszkańcom Bronowic medali i odznaczeń resortowych: krzyży zasługi oraz medali Komisji Edukacji Narodowej i dyplomów uznania. Tegoroczny jarmark zgromadził tłumy mieszkańców. (EM.K.)