W powiecie bez uśrednień

W tym roku, po raz pierwszy od 2008, powiat krasnostawski nie poniesie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Dodatek uzupełniający dla nauczycieli, potocznie określany w samorządach jako „uśrednienia”, został wprowadzony w 2008 r. i wynika z art. 30a ustawy „Karta nauczyciela”. To raz do roku wypłacane wyrównanie dla tych pedagogów, którzy nie osiągnęli średniej płacy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Od początku funkcjonowania tego mechanizmu samorząd powiatu krasnostawskiego musiał wygospodarować na ten cel dodatkowe środki. W latach 2015–2018 była to kwota aż 1 mln 288 tys. zł. Przeprowadzona analiza średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat krasnostawski wykazała jednak, że średnie wynagrodzenia tej grupy zawodowej, zostały osiągnięte. W związku z tym nie ma konieczności wypłacenia dodatku uzupełniającego za ubiegły rok.

– Przez ostatnie 3 lata, sukcesywnie redukowano wysokość niedopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli. Za rok 2019 była to kwota 188 tys. zł, za rok 2020 108 tys. zł – podkreśla Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski. – Dzięki przydzieleniu godzin ponadwymiarowych ok. 60 procentom nauczycieli zatrudnionych w naszych szkołach oraz uchwaleniu w roku 2020 nowego regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, wydatki ponoszone na wynagrodzenia nauczycieli są wyższe niż zobowiązuje nas do tego Karta Nauczyciela – dodaje.

Nowosadzki podkreśla, że wydział oświaty krasnostawskiego starostwa dokonuje wnikliwej analizy arkuszy organizacyjnych na każdy nowy rok szkolny. – Zalecamy dyrektorom przydzielanie nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Po raz pierwszy od początku funkcjonowania art. 30 Karty Nauczyciela jako powiat nie będziemy musieli wypłacać tzw. dodatków uzupełniających. Ta konsekwentna polityka oświatowa prowadzona w tej kadencji samorządu powiatowego przynosi pozytywne rezultaty, i dla samorządu i dla nauczycieli – podsumowuje wicestarosta. (kg)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here