W programie budżet i podatki

W czwartek, 21 listopada, czeka nas kolejna sesja lubelskiej rady miasta. Tego dnia wysłuchamy pierwszego czytania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Oprócz wspomnianego, w osobnym tekście, głosowania nad zmianami w Strefie Płatnego Parkowania radni mają się zająć m.in. podwyżką podatków od nieruchomości, poprawkami do budżetu i problemami rewitalizacji okolic Zalewu Zemborzyckiego.


Kwestię planowanych zmian w Strefie Płatnego Parkowania poruszyliśmy w oddzielnym tekście. W czwartek wysłuchamy pierwszego czytania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej.

Radni zajmą się m.in. poprawkami do budżetu oraz określeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. We wstępnym porządku obrad znalazło się też np. „podjęcie uchwały ws. zabezpieczenia środków finansowych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Lublin na rzecz rewitalizacji terenów wokół Zalewu Zemborzyckiego”. Projekt przygotowała grupa radnych.

Rajcy mają się zająć skargą na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego dotyczącą „nieudzielenia odpowiedzi na złożone pisma” oraz petycją ws. budowy popiersia księcia hetmana Konstantego Ostrogskiego przed siedzibą Brygady Wielonarodowej w Lublinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, 21 listopada – tradycyjnie w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (ratusz, plac Króla Władysława Łokietka 1). Początek obrad o godzinie 9. GR