W rocznicę Powstania Styczniowego

W niedzielę, 19 stycznia, w Rudniku i Suchem Lipiem uroczyście obchodzono 154 rocznicę potyczki, jaka miała tu miejsce podczas Powstania Styczniowego.

– Oddaliśmy w ten sposób hołd bohaterom Powstania Styczniowego – mówi Andrzej Gołąb, wicewójt gminy Rudnik. – Były salwy z działa, przejażdżki bryczką, kawalerzyści, stroje historyczne oraz grochówka – dodaje.

Uroczystości zorganizowano z okazji 156 rocznicy potyczki Powstania Styczniowego, która miała miejsce w styczniu 1864 roku w Suchym Lipiu. Odczytano apel poległych i złożono kwiaty przy krzyżu upamiętniającym potyczkę oraz przy pomniku poległych powstańców. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Michalec 1864”, w imieniu którego na imprezę zapraszali Wiesław Antoniak i Andrzej Gołąb.

W uroczystości wzięli udział m.in.: gen. bryg. Stanisław Olszewski (prezes Okręgu Lubelskiego Związku Piłsudczyków), Sebastian Trojak – członek zarządu województwa lubelskiego, w imieniu poseł Teresy Hałas wiceprzewodniczący rady powiatu krasnostawskiego Mirosław Księżuk, radni powiatu Ewa Nieścior i Stanisław Repeć, radni gminy Rudnik z przewodniczącym Grzegorzem Mrozem, druhowie OSP Suche Lipie i OSP Rudnik, harcerze ze SP w Rudniku, krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie Patron, stowarzyszenie Sami Swoi z Rudnika, ułani z 9 Pułku Ułanów Małopolskich z Zamościu, mieszkańcy parafii w Rudniku. Mszę odprawili: ks. Kazimierz Zaręba i ks. Błażej Górski. (k)