W śmieciach wielki ruch

Unijne przepisy wymuszają rewolucję w odbiorze śmieci. Lublinianie będą musieli segregować odpady na 5 frakcji. Dla samorządów to duże wyzwanie logistyczne i finansowe. Dla mieszkańców, niestety, szykują się podwyżki opłat.


Pod koniec maja ratusz unieważnił postępowanie dotyczące wywozu śmieci na nowych zasadach z południowo-zachodniego rejonu miasta (Węglin, Czuby). Zgłosiła się tylko jedna firma, lubelska Koma. Zdaniem ratusza jej oferta była zbyt tania, co mogłoby rzutować na jakość wykonywanych usług. – Komisja przetargowa zadecydowała o odrzuceniu złożonej oferty ze względu na rażąco niską cenę. Zostaliśmy poinformowani przez firmę Koma o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Czekamy na informacje z KIO o ewentualnym terminie rozprawy – mówi Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.

Unieważniono też zamówienia na odbiór śmieci z dzielnic północnych (Sławin, Czechów) i centralnych (Śródmieście, Stare Miasto, Za Cukrownią) ze względu na zbyt wysoką cenę, zaproponowaną przez oferentów i rażąco niską w przypadku ofert tańszych, złożonych w tych postępowaniach – informują w ratuszu.

Urzędnicy zapewniają, że przetargowe zawirowania nie wpłyną na samo odbieranie śmieci, niewykluczone jednak, że czeka nas podwyżka w opłatach. – Kiedy zostaną już wybrani oferenci dla wszystkich sektorów, będzie możliwa ocena całości systemu pod kątem odpowiedniego bilansowania, tj. środków potrzebnych na jego funkcjonowanie. Dotyczy to także wysokości stawek – informował urząd miasta.

Ratusz zapewnia, że ciągłość odbioru odpadów zostanie zapewniona. Niewykluczone, że część miasta będzie segregowała śmieci po nowemu, a część – gdzie nie wybrano odpowiedzialnej za to firmy – na starych zasadach.

– Jak tylko będzie to możliwe, to zamówienia w poszczególnych sektorach zostaną powtórzone. W przypadku niewyłonienia wykonawcy usług w jakimkolwiek sektorze zapewnimy ciągłość odbioru odpadów na innych warunkach, zgodnie z prawem, na dotychczasowych zasadach – wyjaśnia Olga Mazurek-Podleśna.

BARTŁOMIEJ CHUDY