W Surhowie zostanie filia

– Czy historia szkoły w Surhowie, która przetrwała dwie wojny światowe, musi się tak zakończyć? – pytają rozgoryczeni mieszkańcy gminy Kraśniczyn w liście do „Nowego Tygodnia”. Za kilka tygodni podstawówka zostanie przekształcona w filię szkoły podstawowej w Kraśniczynie, w której będą oddziały 1-3 z oddziałem przedszkolnym.

Mieszkańcy gminy Kraśniczyn nie mogą pogodzić się z decyzją samorządowców odnośnie Szkoły Podstawowej w Surhowie. W liście do „Nowego Tygodnia” czytamy: „Szkoła Podstawowa w Surhowie z wieloletnią tradycją, sztandarami i 150-letnią historią zostaje przekształcona – zlikwidowana, gdy nawet dwie wojny światowe nie przerwały procesu nauczania…

Nasza placówka dzięki wieloletnim staraniom lokalnych władz samorządowych i przychylności partii rządzącej, przestaje istnieć od 1 września 2018 r. Pani Wójt Gminy Kraśniczyn z jednomyślną radą gminy likwiduje placówkę oświatową uzasadniając to wysokimi kosztami utrzymania, a w tym samym czasie inwestuje pieniądze podatników w zbiornik retencyjny, który nie ma racji bytu, ponieważ miejscowość Czajki nigdy nie znajdowała się na terenie zalewowym.

Budowa trwa już kilkanaście lat. Największą liczbę mieszkańców oddających głosy wyborcze na terenie Gminy Kraśniczyn ma miejscowość Surhów… W ubiegłym roku zostaliśmy po 20 latach ponownie ośmioklasową szkołą podstawową, co dało nam nadzieję na to, że nasza szkoła będzie mogła istnieć i funkcjonować przez kolejne lata i służyć dzieciom i społeczności lokalnej. Czy historia szkoły w Surhowie musi się tak zakończyć?”

W Urzędzie Gminy Kraśniczyn nie komentują uwag zawartych w liście od mieszkańców. Urzędnicy powołują się na stosowne uchwały, na mocy których szkoła w Surhowie została przekształcona, a nie zlikwidowana.

– W załączeniu przekazuję powyższe uchwały oraz uzasadnienie do uchwały nr XL/189/2018, z którego wynika dlaczego szkoła została przekształcona – odpowiadają w Urzędzie Gminy Kraśniczyn. W uchwale czytamy, że ośmioklasowa dotąd podstawówka w Surhowie 31 sierpnia br. zostaje przekształcona w szkołę filialną z klasami 1-3 z oddziałem przedszkolnym. Uczniom klas IV-VIII zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w SP w Kraśniczynie. Zgodnie z uzasadnieniem uchwały powodem wprowadzonych zmian były niska liczebność dzieci i wysokie koszty utrzymania. W uzasadnieniu czytamy też, że przekształcenie podstawówki w Surhowie było „reakcją Rady Gminy na negatywne postrzeganie przez większość mieszkańców gminy utrzymywania w Surhowie szkoły o pełnej strukturze klas przy tak małej liczbie dzieci”.

Podano też tabele z liczbą uczniów z ostatnich lat, a także kosztami funkcjonowania szkoły. Na zakończenie samorządowcy zapewniają, że przekształcenie szkoły w Surhowie pozwoli na „właściwe uporządkowanie sieci szkolnej w gminie Kraśniczyn”, ale nie zmieni dostępności do edukacji najmłodszym uczniom, którzy nadal będą mogli się tam uczyć. W ostatnim zdaniu uzasadnienia napisano, że zgodnie z prawem oświatowym „wyrażenie zamiaru przekształcenia szkoły należy do uprawnień rady gminy”. (red)