W tym roku raczej tylko projekt

W tym roku ma zostać opracowana dokumentacja projektowa w sprawie przebudowy ulicy Montażowej. Na jej remont z niecierpliwością czekają okoliczni mieszkańcy.


– W roku bieżącym zaplanowano rozpoczęcie procesu inwestycyjnego poprzez wykonanie dokumentacji projektowej – w taki sposób Artur Szymczyk, zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju, odniósł się do interpelacji Eugeniusza Bielaka z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radny apelował o „wygospodarowanie około 2 milionów złotych na przebudowę jezdni z chodnikami oraz miejscami parkingowymi na ulicy Montażowej”.

Szymczyk, odnosząc się do prośby radnego, przypomniał, że „wykonanie przebudowy drogi wymaga uprzedniego opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i pozwoleń”.

Z kolei Eugeniusz Bielak ocenił, że „stan jezdni (na Montażowej) stwarza duże zagrożenie dla pieszych i przejeżdżających samochodów”. – We wnioskach budżetowych na 2020 rok prosiłem o taką kwotę (2 mln złotych – przyp. aut.), ale mimo obietnic inwestycja nie znalazła się w budżecie – przypomniał.

Radny Prawa i Sprawiedliwości domagał się przesunięcia pieniędzy w bieżącym budżecie. – Proszę o przebudowę jezdni i zagospodarowanie przyległej zieleni z chodnikami i miejscami parkingowymi. Są to wieloletnie zaniedbania i wykonanie tego remontu jest konieczne. Tatary są dzielnicą zaniedbaną, jeżeli chodzi o jezdnie i chodniki – ocenił w swojej interpelacji E. Bielak. R