W większości znane twarze

Nie licząc dopiero co utworzonego sołectwa, w prawie wszystkich pozostałych na terenie gminy mieszkańcy wybrali na sołtysów znanych i sprawdzonych ludzi. Choć w niektórych wsiach walka była zażarta, ostatecznie wybrano tylko jedną nową sołtys.

W piątek (17 maja) zakończyły się zebrania wiejskie na terenie gminy Białopole, które trwały od 30 kwietnia, a w czasie których mieszkańcy wybierali sołtysów na kolejną kadencję. W sześciu sołectwach (Kurmanów, Strzelce-Kolonia, Teremiec, Zabudnowo, Grobelki, Maziarnia Strzelecka) frekwencja dopisała i udało się dokonać wyboru w pierwszym terminie.

Sołtysem nowego sołectwa (Maziarnia Strzelecka) został Henryk Krasa. W Buśnie, po zaciętej walce z Januszem Szczurkiem, zaledwie jednym głosem wygrała Joanna Wilgos (była sołtys, Marta Fedec, nie startowała w wyborach).

Po dwóch kandydatów zaprezentowano również w sołectwach Horeszkowice iTeresin. Ostatecznie jednak na czele społeczności wiejskich staną dotychczasowi sołtysi. (pc)