W Żółkiewce rozbiorą ci auto

W urzędzie gminy Żółkiewka prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Firma ma powstać w miejscowości Żółkiew Kolonia.

– Wnioskodawca, w miejscu przyszłej inwestycji, prowadzi obecnie skup złomu metali żelaznych i kolorowych zbieranych w kontenerach umieszczonych na utwardzonym placu – informuje Wojciech Kaczmarczyk, wicewójt Żółkiewki. – Istniejące zaplecze biurowo-socjalne będzie służyć również stacji demontażu. Realizacja inwestycji polegać ma na adaptacji dwóch budynków o funkcji magazynowej, jeden na potrzeby hali demontażu oraz magazyn części przeznaczonych do ponownego wykorzystania, drugi z budynków na magazyn odpadów niebezpiecznych – dodaje.

Władze Żółkiewki podkreślają, że cieszą się z każdej nowej inwestycji otwieranej na terenie gminy oraz z rozwoju już istniejących firm. – To dzięki nim następuje wzrost gospodarczy Żółkiewki, a mieszkańcy mają szanse na nowe miejsca pracy – mówi Kaczmarczyk.
Gmina nie otrzymała żadnych sygnałów od mieszkańców świadczących o ich zaniepokojeniu budową stacji demontażu. (kg)