Wakacje z Caritas

Na Lubelszczyźnie wakacje rozpoczęli podopieczni Caritas Archidiecezji Lubelskiej, która organizuje dla nich 12-dniowe turnusy kolonijne. Na pięciu turnusach, w tym jeden dla wolontariuszy Caritas, wypocznie blisko pięćset dzieci.


Dzieci mieszkać będą w ośrodkach prowadzonych przez kościół: „Domu Zawierzenia” nad jeziorem Firlej oraz „Domu Spotkania” w podlubelskiej Dąbrowicy. Najmłodszych, z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz dzieci polonijnych (50 dzieci z Białorusi i 40 dzieci z Ukrainy) czekają miłe wakacje. – Chcemy, aby czas spędzony z Caritas był przepełniony miłością, nadzieją, Bogiem (na każdym turnusie obecny jest duszpasterz) – informuje Mateusz Jocek, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Na wakacjach nie zabraknie zabaw integracyjnych, warsztatów muzycznych, plastycznych, tanecznych, festiwali piosenki, turniejów wiedzy i konkursów. Wypoczynek dzieci polonijnych finansuje senat RP, a do wakacji podopiecznych Caritas dołoży się lubelski wojewoda. (EM.K.)