Wakaty w służbie

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej. Do końca stycznia chętni do służby na granicy mogą składać dokumenty. W Dorohusku czeka aż 40 etatów.

Kandydaci do służby powinni spełniać następujące kryteria: obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia. Zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o przyjęcie do pracy ubiegać mogą się ci, którzy nie mieli nic wspólnego ze służbami bezpieczeństwa przed 1990 r. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.
Dokumenty można składać do 27 stycznia. Na tych, którzy przejdą weryfikację, czeka test z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa Polski w Unii Europejskiej i aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych. Następnie sprawdzian fizyczny, test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna. A na tych, którzy przejdą pozytywnie kolejne etapy, czeka 40 etatów w drogowym oddziale celnym w Dorohusku oraz 15 etatów w oddziałach celnych w Dołhobyczowie, Hrebennem i Hrubieszowie.
W całym województwie w KAS pracuje 4 112 osób, w tym 1 676 to celnicy odpowiedzialni za obsługę zgłoszeń, kontrolę podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, wszczynanie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. (opr. pc)