Walczą o boisko w Suchodołach

Gmina Fajsławice złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy boiska w Suchodołach, spełniającego wymogi V-ligowe.

Jak informują władze gminy, obiekt zlokalizowany będzie m.in. na terenie działki po byłej Szkole Podstawowej w Suchodołach. W ramach projektu zaplanowano budowę boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 100 ma na 60 m z niezadaszonymi trybunami na 300 miejsc. Inne planowane prace to: rozbiórka istniejącego budynku byłej szkoły, utwardzenie terenu z kostki betonowej, ogrodzenie trybun, doświetlenia boiska (6 masztów oświetleniowych), budowa parkingu, przebudowa budynku po byłym sklepie na pomieszczenia socjalne dla zawodników i sędziów oraz szatnie łazienki i toalety. Całkowita wartość inwestycji: 1 mln 200 tys. zł. Dofinansowanie może wynieść 576 tys. zł. Projekt jest w trakcie oceny. (kg)