Walne przy pełnej zgodzie

Brak długów i kredytów, za to wiele nowych inwestycji, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, nadwyżka bilansowa netto w wysokości 417 638 zł, i aż 7 796 904,52 zł wydane w 2015r. na remonty – uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mieli powody do zadowolenia. – Sposób, w jaki Spółdzielnia jest zarządzana zasługuje na uznanie – nie szczędził pozytywnych ocen zarządowi CHSM, biegły rewident księgowy, który dokonał w spółdzielni dorocznego audytu.

Na walnym spółdzielcy zapoznali się nie tylko ze sprawozdaniami z działań obecnych władz, ale przede wszystkim dokonali wyboru członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję, którymi zostali: Józef Dynysiuk, Janusz Andrzejuk, Mirosława Chrząstek, Krystyna Aleksandrowicz, Janina Auguściuk, Narcyz Manasterski, Alina Grel, Adam Wolski, Ryszard Piotrowski, Elżbieta Wolińska i Zofia Borowik, czyli ekonomiści z wieloletnią praktyką w księgowości, prawnik, projektant, budowlańcy.
Walne wybrało także dwóch przedstawicieli, Ewę Jaszczuk i Józefa Dynysiuka, którzy będą reprezentowali Spółdzielnię na obradach Zjazdu Przedkongresowego Spółdzielczości.
Mieszkańcy ChSM jednogłośnie udzielili obecnemu Zarządowi absolutorium, doceniając dobre zarządzanie zasobami spółdzielni, ale także prowadzoną proinwestycyjną politykę finansową i gospodarczą, dzięki której rocznie wydawane jest bez zaciągania kredytów i innych zobowiązań od 5 do 7 mln. zł na remonty starzejących się zasobów.
Z informacji przedstawionej na walnym, wynika że tylko w ciągu ostatniego półrocza 2015 r. odnotowano spadek zadłużenia czynszowego aż o 544 610 zł.
Obecni na walnym członkowie CHSM, zapoznali się z możliwościami pozyskiwania środków unijnych oraz pracami nad wdrożeniem tzw. Białych Certyfikatów, systemu świadectw efektywności energetycznej, które są szansą na otrzymanie dodatkowych pieniędzy za wykonanie termomodernizacji, która spowodowała oszczędność energii, i to nawet o 15% . Z tych środków można otrzymać refundację za docieplenia ścian zewnętrznych budynków, stropodachów, wymianę okien i oświetlenia.
Pod obrady walnego trafiła petycja grupy mieszkańców osiedla Słoneczne, którzy zawnioskowali o budowę nowej drogi, która byłaby przedłużeniem ul. Szymanowskiego, obok kościoła do ul. Ogrodowej. Teren ten należy do spółdzielni i zgodę na budowę drogi muszą wyrazić wszyscy mieszkańcy CHSM. Zarząd spółdzielni zapewnił, że przedstawi sprawę na najbliższym walnym. Innym tematem poruszonym podczas obrad, była inicjatywa montażu instalacji światłowodowej w zasobach spółdzielni.
– Już we wrześniu mieszkańcy CHSM będą wybierać Rady Osiedli. Liczymy, że spółdzielcy nie zawiodą i licznie wezmą udział w wyborach – mówi Ewa Jaszczuk, prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Rady mają znaczący wpływ na działalność spółdzielni. Dlatego to takie ważne, żeby każde z sześciu naszych osiedli miało silną i prężnie działającą reprezentację.(wz)