Warsztat lśni po remoncie

Eleganckie, komfortowe łazienki, wyremontowany korytarz i odmalowane pomieszczenia to efekt kolejnego projektu zrealizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym. Prace warte 78,5 tys. zł sfinansowane zostały ze środków PFRON.

Ostatnio ich efektem WTZ pochwalił się zaproszonym gościom, m.in.: burmistrzowi Stanisławowi Bodysowi, dyrektor oddziału PFRON w Lublinie Małgorzacie Paprocie, przedstawicielom PCPR w Chełmie i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania działalności i dorobku WTZ oraz podsumowania współpracy z samorządem i PFRON.

WTZ w Rejowcu Fabrycznym działa prawie od 20 lat. Prowadzi go Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego, której w ostatnich latach udało się zrealizować wiele działań, dzięki którym warsztat znacznie się rozwinął.

– W latach 2020-2023 z PFRON udało się pozyskać łącznie 432 115 zł, natomiast samorząd dołożył 91 021 zł. Za te środki zakupiono m.in. autobus marki Mercedes, nowe wyposażenie pracowni oraz urządzono zewnętrzną strefę aktywności – mówi kierownik WTZ Adam Jaszczuk.

– WTZ bardzo pożytecznie wypełnia swoje zadanie w pracy z osobami potrzebującymi z miasteczka i sąsiednich gmin. Zaangażowany zespół pracowników zapewnia wysoki poziom usług, a formuła fundacji pozwala pozyskiwać też dodatkowe środki z różnych źródeł – podkreśla burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys.

Rejowiecki WTZ planuje już kolejne inwestycje. W przyszłości chciałby zabudować duży taras, dzięki czemu powstałoby miejsce np. na dodatkową pracownię. (w)