Ile warte słowo starosty?

– Ile jest warte słowo starosty, czy w ogóle jest coś warte? – pytał na ostatniej sesji rady powiatu radny Mirosław Księżuk. Wszystko przez to, że wbrew obietnicy rzuconej przez Janusza Szpaka, w budżecie powiatu na 2017 r. nie ma mowy o budowie chodnika na ul. Kościuszki. – Został złożony wniosek na dofinansowanie tej inwestycji – uspokaja w odpowiedzi Piotr Banach, dyrektor ZDP.

Na ostatniej sesji rady powiatu Mirosław Księżuk z PiS zarzucił staroście Januszowi Szpakowi, że ten nie dotrzymuje słowa.
– Interpelację w sprawie budowy chodnika przy ul. Kościuszki, od ul. Polewanej do granic administracyjnych miasta, podejmuję na wniosek mieszkańców ul. Kościuszki, którzy są zaniepokojeni nieuwzględnieniem w budżecie powiatu krasnostawskiego na rok 2017 w wydatkach na zadanie inwestycyjne budowy wyżej wymienionego chodnika – mówił na sesji Księżuk. – Nadmieniam, iż na spotkaniu w dniu 18 lutego 2016 r., pan starosta Janusz Szpak obiecał, że – cytuję: „w 2016 r. zrobiona zostanie pełna dokumentacja dotycząca chodnika oraz drogi, natomiast w 2017 r. zostanie zbudowany sam chodnik, budowa drogi w kolejnych latach, wszystko zostanie sfinansowane ze środków własnych miasta i powiatu”. W związku z powyższym nasuwa się pytanie: ile jest warte słowo starosty oraz czy w ogóle jest coś warte? – kontynuował radny z klubu PiS.
Na interpelację Księżuka odpowiedział pisemnie Piotr Banach, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. Banach potwierdził, że wspomnianego 18 lutego 2016 r. została zlecona i wykonana dokumentacja na przebudowę ul. Kościuszki od ul. Polewanej. – Został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji – czytamy w odpowiedzi dyrektora Banacha. – Z uwagi na zmienną lokalizację chodnika w pasie drogowym i przebudowę urządzeń odwadniających zaprojektowanych w dokumentacji, należy je wykonać równolegle podczas budowy chodnika i przebudowy drogi, gdyż stanowią integralną całość. Dzielenie tych zadań spowoduje wzrost kosztów inwestycji – napisał dyrektor ZDP. Dalej Banach poinformował, że 30 grudnia 2016 r. powiat złożył wniosek na dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina (wraz z miastem Radziwiłłów). Łączna wartość projektu to 2,5 mln euro. – W ramach tego projektu istnieje możliwość uzyskania 90 procent dofinansowania w kwocie 2,3 mln euro przy udziale środków własnych w wysokości 259 tys. euro – pisze Banach. Dyrektor ZDP stanął też w obronie starosty Szpaka. – Odpowiadając Panu na pytanie, ile jest warte słowo starosty krasnostawskiego, odpowiadam, że jest bardzo dużo warte – przekonuje Banach. – Jeżeli dotyczy przebudowy ul. Kościuszki, zgodnie z ustaleniami została wykonana dokumentacja techniczna oraz został złożony wniosek na dofinansowanie zabezpieczające środki na realizację tego zadania w wysokości 90 procent. Znaczy to, że dane słowo zostało dotrzymane – podsumowuje dyrektor ZDP. (kg)