Warto się angażować

– To największe wydarzenia dla młodych ludzi w Lublinie tej jesieni. Do współorganizacji zaprosiliśmy kilkudziesięciu partnerów: instytucje kulturalne, jak np. Warsztaty Kultury czy organizacje pozarządowe. Chcemy na konkretnych przykładach ludzi, również cudzoziemców, angażujących się w projekty czy też wolontariat, pokazać młodym, że warto być aktywnym – mówi Mateusz Małyska z Fundacji Sempre a Frente.


24 października w lubelskim Trybunale odbył się Festiwal Aktywności Młodych, organizowany właśnie przez tę fundację. Wydarzenie zgromadziło uczniów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i pracowników młodzieżowych z województwa lubelskiego. Festiwal miał charakter interaktywnej gry edukacyjnej połączonej z wymianą doświadczeń i z integracją z rówieśnikami z różnych środowisk szkolnych.
Część uczestników to podopieczni fundacji, która współpracuje z ponad 40 szkołami z całej Lubelszczyzny. Równolegle odbywał się blok warsztatowy dotyczący aktywnych form pracy z młodzieżą, skierowany do nauczycieli i pracowników młodzieżowych. – Młodzież w 7-osobowych grupach miała okazję podejść do wszystkich stoisk naszych partnerów, wykonać zadania i zdobyć nowe doświadczenia. Chcemy pokazać im możliwości, które się przed nimi otwierają związane ze studiowaniem za granicą, start-upami czy projektami Eurodesk. Ten wiek gimnazjalny to idealny czas, by zacząć planować swoją przyszłość – mówi Monika Mieleszko z Fundacji Sempre a Frente. Podsumowaniem tegorocznej edycji był udział w czterech lubelskich spacerach, pokazujących historię, tradycję i kulturę Lublina w rocznicę 700-lecia nadania praw miejskich. Festiwal Aktywności Młodych cieszył się ogromnym zainteresowaniem, już po tygodniu od terminu rozpoczęcia zgłoszeń zamknięto listę uczestników. (EM.K.)