Warto się starać

Uroczystość wręczenia stypendiów

Uczelnia promuje swoich najlepszych studentów i doktorantów. Ci, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, mogą liczyć na specjalne stypendia. W tym roku nagrodzono 86 studentów i 6 doktorantów.
Stypendia przyznawane są w czterech kategoriach: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz za działalność społeczną. Mogą je zdobyć już studenci pierwszego roku, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

6 grudnia br. rektor prof. Stanisław Michałowski oraz prorektor ds. studenckich – prof. Urszula Bobryk – wręczyli laureatom listy gratulacyjne informujące o przyznaniu stypendiów. – Tacy zdolni młodzi ludzie są naszą wielką radością! Cieszę się, że możemy dowartościować w ten sposób ich działalność i docenić wysiłki podejmowane na różnych polach – podkreślał prof. Michałowski, rektor UMCS. Poprzez Własny Funduszu Stypendialny uczelnia chce zachęcić przyszłych studentów do wybierania podczas rekrutacji UMCS. (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here