Wątpliwości przy podatku od nieruchomości

Rada Miasta Lublin nie zajęła się określeniem stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok. Na decyzję poczekamy przynajmniej do października.


Określenie stawek podatku od nieruchomości miało być jednym z ważniejszych punktów czwartkowej sesji. W środę, 5 września, na wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej i Wspólnego Lublina prezydent Krzysztof Żuk poprosił Piotra Kowalczyka, przewodniczącego RM, o wycofanie projektu. Żuk był jego autorem.

Wycofanie projektu to przede wszystkim skutek wątpliwości, jakie pojawiły się podczas prac w komisjach poprzedzających sesję. – Radni zgłaszali potrzebę różnicowania stawek podatku od nieruchomości, w szczególności stawki dotyczącej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zaproponowali m.in. wprowadzenie preferencyjnej stawki dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług – tłumaczy Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy ratusza. GR